kwi 132013
 
www.123rf.com
Copyright (c) 123RF Stock Photos

Kształcenie pracowników daje każdemu przedsiębiorstwu wielostronne korzyści. Dzięki niemu pracownicy mogą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności lub usprawniać już posiadane wzorce zachowań. Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony danych osobowych jest świadomość osób je przetwarzających. Szkolenie pracowników, którzy na co dzień mają styczność z danymi osobowymi, jest zawsze podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa informacji.

W ofercie proInfoSec znajdą Państwo zarówno szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe w swojej codziennej pracy, jak i dla administratorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji, odpowiadających za nadzorowanie technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń przetwarzanych danych.

Oferta szkoleniowa proInfoSec kierowana jest do wszystkich działów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa:

 • właścicieli przedsiębiorstw
 • kadry zarządzającej
 • kierowników
 • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracowników działów kadr i personalnych oraz specjalistów HR, specjalistów ds. marketingu, osób obsługujących bazy danych klientów, przedstawicieli handlowych)
 • prawników zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych
 • osób przygotowujących się do zajmowania funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie
 • osób pełniących funkcję Administratora bezpieczeństwa informacji (ugruntowanie posiadanej wiedzy)

Metody i środki szkolenia:

 • wykład interaktywny
 • studia przypadków (case study)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje moderowane
 • konsultacje indywidualne

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez study case i ćwiczenia. Szkolenia dają również możliwość indywidualnych konsultacji ze  specjalistą –  przedyskutowania problemów „z własnego podwórka” dotyczących danych osobowych. Szkolenia proInfoSec są prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów – prawników oraz informatyków.

Programy szkoleniowe realizujemy w formie szkoleń zamkniętych – in company (wewnątrz przedsiębiorstwa) oraz w formie otwartej (jako szkolenia jedno, dwu i trzydniowe).

Szkolenia zamknięte to szkolenia dedykowane konkretnej jednostce, z zaprojektowanym indywidualnie programem szkoleniowym (zgodnym ze specyfiką przedsiębiorstwa i jego potrzebami), uwzględniające poziom wiedzy i kompetencji pracowników. Szkolenia takie odzwierciedlają rzeczywistość życia organizacji, jej powiązanie z otoczeniem zewnętrznym. Prowadzone są w siedzibie podmiotu zlecającego szkolenie, w ustalonych godzinach i terminie.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00235/2014

Nasi trenerzy

 

Twój ABI

zleć nam pełnienie funkcji ABI w Twojej organizacji. Oszczędzaj pieniądze, ogranicz ryzyko. Pozwól zabezpieczyć Twoje dane i Twoją organizację tym, którzy się na tym znają.

Oferta dla przedsiębiorstw

-Audyt ochrony danych osobowych.
-Opracowywanie dokumentów wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
-Identyfikacja zbiorów danych osobowych oraz przygotowanie zgłoszeń zbiorów do GIODO.
-Identyfikacja aktywów informacyjnych, analiza zagrożeń i ryzyka.
-Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
-Konsultacje i doradztwo.

Oferta dla administracji

Nasze doświadczenie pozwala zaoferować Państwu zestaw usług skierowany specjalnie do Jednostek Administracji Publicznej, zapewnienie zgodności z wymogami ustawy o informatyzacji oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawowy pakiet usług zawiera: Audyt urzędu, pod kątem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwem informacji. Tworzenie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych. Prowadzenie szkoleń z zakresu […]

Oferta dla serwisów internetowych

To właśnie nowopowstające serwisy internetowe były naszymi pierwszymi Klientami. Zawsze z ogromną przyjemnością współpracujemy z ludźmi budującymi nową jakość naszej internetowej e-rzeczywistości. I bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spełnianiem wymogów nakładanych przez ustawę o ochronie danych osobowych wśród ludzi tworzących serwisy internetowe.

Bezpieczeństwo informacji

-Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
-Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
-Prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
-Konsultacje i doradztwo.

Ochrona danych osobowych

-Audyt przetwarzania danych osobowych.
-Tworzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
-Zgłaszania zbiorów do GIODO.
-Prowadzenie szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych.
-Konsultacje i doradztwo.