lis 162015
 
www.123rf.com
Copyright (c) 123RF Stock Photos

Od pewnego czasu, w ramach współpracy z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka, przygotowujemy artykuły na temat praktycznych aspektów przetwarzania danych osobowych. Do tej pory teksty publikowane były w miesięczniku „Ochrona danych osobowych”.

Wydawnictwo rozszerzyło swoją ofertę o czasopismo „Przetwarzanie informacji w sektorze publicznym”. W najnowszym, grudniowym numerze możecie przeczytać Państwo tekst „Czy urząd musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych”, omawiający spotykane w urzędach przesłanki pozwalające na przetwarzanie danych osobowych.

Z kolei na łamach „Ochrony Danych Osobowych”, kontynuujemy cykl omawiający nowe zadania administratora bezpieczeństwa informacji .