Sty 012016
 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawsze wzbudzały duże zainteresowanie kandydatów. Wyróżniał je szczególnie interdyscyplinarny program, w ramach którego studenci poznawali m.in. tematykę ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony informacji niejawnych. Dzięki takiemu dobraniu tematyki, absolwenci byli dobrze przygotowani do pełnienia roli osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych rodzajów informacji w organizacji.

Na bazie tych doświadczeń, opinii studentów i absolwentów, udało się opracować nowy, udoskonalony program studiów. Różnice są tak znaczne, że można wręcz mówić o nowym kierunku studiów. Znalazło to odbicie w nazwie kierunku, która obecnie brzmi: „Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie – Administrator Bezpieczeństwa Informacji”.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z programem studiów. Jest on rzeczywiście unikalny. O ile podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji stała się stosunkowo dostępna, to w praktyce, absolwenci stawali zwykle przed problemami: „W jaki sposób mierzyć bezpieczeństwo?”, „Jak zarządzać incydentami?”, „Jak w praktyce przeprowadzić audyt?”, „Jak przeprowadzić analizę ryzyka?”. Te wszystkie zagadnienia znalazły się w nowym programie studiów podyplomowych.

Oczywiście, w trakcie zajęć studenci poznają również aktualne obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz dowiadują się w jaki sposób realizować nowe zadania administratorów bezpieczeństwa informacji.

Powyższa tematyka, uzupełniona jeszcze o zagadnienia ciągłości działania, pozwala stwierdzić, że absolwenci studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie – Administrator Bezpieczeństwa Informacji” będą doskonałymi, świetnie przygotowanymi specjalistami w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Uzyskiwany w trakcie studiów certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, stanowi już tylko dodatkowe potwierdzenie zdobytych w trakcie studiów umiejętności.

Szczegóły na stronie internetowej WSB w Dąbrowie Górniczej >>>