Materiały

 
www.123rf.com
Copyright (c) 123RF Stock Photos

Uważamy, że zadaniem przedsiębiorstw zajmujących się ochroną danych osobowych, jest popularyzacja tej tematyki oraz dostarczanie wiarygodnych informacji zainteresowanym tą tematyką firmom i instytucjom.

Dlatego bierzemy aktywny udział w organizowaniu takich przedsięwzięć, jak: