sty 012016
 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Wypełniony branżowymi imprezami początek roku, szczególnie interesująco zapowiada się na Śląsku. Już następnego dnia po konferencji „Ochrona danych medycznych”, spotykamy się na Dniu Otwartym GIODO w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowska uczelnia od dawna wiedzie prym w kształceniu specjalistów ochrony danych osobowych, a nowy program kierunku „Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie – Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, jest rzeczywiście unikatowy i zapewnia absolwentom wyjątkową pozycję na rynku pracy.

 

Po raz kolejny GIODO rozpoczyna obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych w Dąbrowie Górniczej, co dobitnie potwierdza poziom uczelni i stanowi powód do chluby dla studentów i absolwentów.
 

Program dnia otwartego:

DZIEŃ OTWARTY

GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 14 stycznia 2016 r.


Godz.11.00-11.15
Powitanie Gości oraz rozpoczęcie Konferencji

 • dr Edyta Bielak – Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • prof. Zdzisława Dacko- Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Godz. 11.15-11.50
„Nowa rola administratora bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych”

 • Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO

Godz. 11.50 -12.30
„Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Zakres zmian i konsekwencje dla branży marketingu bezpośredniego”

 • dr Paweł Litwiński – Instytut Allerhanda w Krakowie

 Godz. 12.30- 12.45 Przerwa Kawowa

Godz. 12.45- 13.45
Debata panelowa „Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu bezpośrednim”

 • Bogusława Pilc – Dyrektor Departamentu Inspekcji Biura GIODO
 • dr Grzegorz Sibiga – Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Xawery Konarski –Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. w Krakowie

Godz. 13.45- 14.30
Dobre praktyki działania w marketingu bezpośrednim

 • Maciej Wielkopolan – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego SMB
 • Michał Kaczorowski – Google Polska

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie internetowej WSB w Dąbrowie Górniczej >>>

 

 

sty 012016
 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawsze wzbudzały duże zainteresowanie kandydatów. Wyróżniał je szczególnie interdyscyplinarny program, w ramach którego studenci poznawali m.in. tematykę ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony informacji niejawnych. Dzięki takiemu dobraniu tematyki, absolwenci byli dobrze przygotowani do pełnienia roli osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych rodzajów informacji w organizacji.

Na bazie tych doświadczeń, opinii studentów i absolwentów, udało się opracować nowy, udoskonalony program studiów. Różnice są tak znaczne, że można wręcz mówić o nowym kierunku studiów. Znalazło to odbicie w nazwie kierunku, która obecnie brzmi: „Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie – Administrator Bezpieczeństwa Informacji”.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z programem studiów. Jest on rzeczywiście unikalny. O ile podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji stała się stosunkowo dostępna, to w praktyce, absolwenci stawali zwykle przed problemami: „W jaki sposób mierzyć bezpieczeństwo?”, „Jak zarządzać incydentami?”, „Jak w praktyce przeprowadzić audyt?”, „Jak przeprowadzić analizę ryzyka?”. Te wszystkie zagadnienia znalazły się w nowym programie studiów podyplomowych.

Oczywiście, w trakcie zajęć studenci poznają również aktualne obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz dowiadują się w jaki sposób realizować nowe zadania administratorów bezpieczeństwa informacji.

Powyższa tematyka, uzupełniona jeszcze o zagadnienia ciągłości działania, pozwala stwierdzić, że absolwenci studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie – Administrator Bezpieczeństwa Informacji” będą doskonałymi, świetnie przygotowanymi specjalistami w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Uzyskiwany w trakcie studiów certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, stanowi już tylko dodatkowe potwierdzenie zdobytych w trakcie studiów umiejętności.

Szczegóły na stronie internetowej WSB w Dąbrowie Górniczej >>>

 

 

paź 072015
 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Praktyczne programy nauczania, wykwalifikowana kadra dydaktyczna praktyków, nowoczesne metody kształcenia to wynik ponad 20-letniego doświadczenia w zakresie realizacji studiów podyplomowych

Zachęcamy do skorzystania z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie”.

Studia na tym kierunku to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków, dla których ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji to nie tylko codzienna praca, ale przede wszystkim życiowa pasja. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy na temat zasad zabezpieczania różnych rodzajów informacji, dzięki czemu absolwenci zyskują wyjątkową pozycję na współczesnym rynku pracy. W trakcie zajęć poznają takie dziedziny jak przetwarzanie danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, ochrona informacji niejawnych.

Dodatkowe informacje i szczegółowy program dostępne są na stronie internetowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

 

paź 302013
 
www.123rf.com
Copyright (c) 123RF Stock Photos

 

Czy korzystając z usługi hostingu lub przetwarzając dane w modelu cloud computing powinniśmy wiedzieć w jakiej fizycznej lokalizacji znajdują się nasze dane? Czy mamy możliwość weryfikacji stosowanych przez dostawcę zabezpieczeń? Gdzie szukać informacji o ryzykach związanych z przetwarzaniem danych w chmurze obliczeniowej?

Tematy te poruszamy w trakcie naszych szkoleń. Zapraszamy również do zapoznania się z omawiającym te zagadnienia tekstem na stronie Klubu ABI.

 

 

 

 

sie 252013
 

Dzięki uprzejmości Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, nie tylko mieliśmy przyjemność aktywnie uczestniczyć w IX Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych (o czym pisaliśmy już tutaj), ale również nasz tekst zostanie opublikowany w książce z materiałami pokonferencyjnymi.
Wydawana corocznie książka, stanowi cenne i uznane źródło wiedzy o aktualnych trendach, a na liście autorów znajdują się zawsze najznamienitsze nazwiska z listy osób zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji.
Krajowe Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych zapowiedziało, że już w trakcie najbliższych Targów MSPO w Kielcach odbędzie się promocja książki. Na razie, zapoznać się można z jej spisem treści – http://www.ksoin.pl/promocja_ksiazki_ksoin_na_targach_mspo_w_kielcach-strony,62,148.html

 

 

maj 202013
 

W dniach 27-29 maja 2013, odbędzie się IX Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Kongres jest organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Kongres został objęty patronatem honorowym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Więcej informacji na stronie KSOIN

 

Plan ramowy
 1. Wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego. Próba zdefiniowania najważniejszych zagrożeń.
 2. Kiedy i czy można mówić o profesjonalizmie w skutecznym zabezpieczeniu jednostki organizacyjnej?
 3. Czy jesteśmy przygotowani na zagrożenia informacji ze strony przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmu?
 4. Czy da się uniknąć inwigilacji w społeczeństwie informacyjnym? Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia?
 5. Czy mamy innowacyjność w ochronie informacji? Jak chronimy nasze najważniejsze wartości?
 6. Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku a bezpieczeństwo informacyjne firmy.
 7. Nowoczesne państwo a społeczeństwo obywatelskie – ochrona jego praw i wolności.
 8. Edukacja pracownicza społeczeństwa obywatelskiego, w tym pionów ochrony. Jak jest naprawdę?
 9. (Nie) Bezpieczne technologie służące bezpieczeństwu informacji.
 10. Wywiad i szpiegostwo gospodarcze w gospodarce rynkowej i konkurencyjności firm.
 11. Modelowe funkcjonowanie pionów ochrony i bezpieczeństwa.
 12. Uwagi i doświadczenia pełnomocników ochrony nt. praktycznego funkcjonowania pionów ochrony.
 13. Debata nt. stanu ochrony informacji niejawnych. Czy są potrzebne zmiany w obowiązujących przepisach?
 14. Praktyczne aspekty wdrażania bezpieczeństwa przemysłowego i teleinformatycznego.
 15. Ocena zagrożeń i szacowanie ryzyka ochrony informacji niejawnych – doświadczenia i uwagi praktyczne.
 16. Twoje dane – twoja sprawa, stan prawny a rzeczywistość. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.
 17. Rola Inspektora Ochrony Danych (ABI) w firmie/instytucji – przyszłościowe rozwiązania.
 18. Debata nt. ochrony danych osobowych w praktyce – jak powinno być, a jak jest na co dzień.
 19. Obowiązek czy dowolność w ustanawianiu tajemnicy przedsiębiorstwa, handlowej i giełdowej?
 20. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej – zyski, czy straty dla organizacji? Co o tym wiemy?

 

lut 262012
 
www.123rf.com
Copyright (c) 123RF Stock Photos
 • Audyt obejmujący kompleksową analizę informacji zebranych w trakcie inwentaryzacji zasobów oraz udostępnionych materiałów. Analiza dotyczy zarówno technologii elektronicznego przetwarzania informacji jak i procedur, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Audyt uwzględnia również ocenę zgodności zastanych rozwiązań z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz identyfikację najsłabszych punktów w systemie bezpieczeństwa informacji.
 • Opracowywanie dokumentów wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania, procedury, klauzule zgody, upoważnienia, itd.).
 • Identyfikacja zbiorów danych osobowych oraz przygotowanie zgłoszeń zbiorów do GIODO.
 • Identyfikacja aktywów informacyjnych, analiza zagrożeń i ryzyka.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 • Konsultacje i doradztwo.