kwi 132013
 
www.123rf.com
Copyright (c) 123RF Stock Photos

Kształcenie pracowników daje każdemu przedsiębiorstwu wielostronne korzyści. Dzięki niemu pracownicy mogą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności lub usprawniać już posiadane wzorce zachowań. Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony danych osobowych jest świadomość osób je przetwarzających. Szkolenie pracowników, którzy na co dzień mają styczność z danymi osobowymi, jest zawsze podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa informacji.

W ofercie proInfoSec znajdą Państwo zarówno szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe w swojej codziennej pracy, jak i dla administratorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji, odpowiadających za nadzorowanie technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń przetwarzanych danych.

Oferta szkoleniowa proInfoSec kierowana jest do wszystkich działów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa:

 • właścicieli przedsiębiorstw
 • kadry zarządzającej
 • kierowników
 • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracowników działów kadr i personalnych oraz specjalistów HR, specjalistów ds. marketingu, osób obsługujących bazy danych klientów, przedstawicieli handlowych)
 • prawników zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych
 • osób przygotowujących się do zajmowania funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie
 • osób pełniących funkcję Administratora bezpieczeństwa informacji (ugruntowanie posiadanej wiedzy)

Metody i środki szkolenia:

 • wykład interaktywny
 • studia przypadków (case study)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje moderowane
 • konsultacje indywidualne

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez study case i ćwiczenia. Szkolenia dają również możliwość indywidualnych konsultacji ze  specjalistą –  przedyskutowania problemów „z własnego podwórka” dotyczących danych osobowych. Szkolenia proInfoSec są prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów – prawników oraz informatyków.

Programy szkoleniowe realizujemy w formie szkoleń zamkniętych – in company (wewnątrz przedsiębiorstwa) oraz w formie otwartej (jako szkolenia jedno, dwu i trzydniowe).

Szkolenia zamknięte to szkolenia dedykowane konkretnej jednostce, z zaprojektowanym indywidualnie programem szkoleniowym (zgodnym ze specyfiką przedsiębiorstwa i jego potrzebami), uwzględniające poziom wiedzy i kompetencji pracowników. Szkolenia takie odzwierciedlają rzeczywistość życia organizacji, jej powiązanie z otoczeniem zewnętrznym. Prowadzone są w siedzibie podmiotu zlecającego szkolenie, w ustalonych godzinach i terminie.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00235/2014

Nasi trenerzy