lut 262012
 
www.123rf.com
Copyright (c) 123RF Stock Photos
  • Audyt obejmujący kompleksową analizę informacji zebranych w trakcie inwentaryzacji zasobów oraz udostępnionych materiałów. Analiza dotyczy zarówno technologii elektronicznego przetwarzania informacji jak i procedur, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Audyt uwzględnia również ocenę zgodności zastanych rozwiązań z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz identyfikację najsłabszych punktów w systemie bezpieczeństwa informacji.
  • Opracowywanie dokumentów wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania, procedury, klauzule zgody, upoważnienia, itd.).
  • Identyfikacja zbiorów danych osobowych oraz przygotowanie zgłoszeń zbiorów do GIODO.
  • Identyfikacja aktywów informacyjnych, analiza zagrożeń i ryzyka.
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Konsultacje i doradztwo.