Nasi trenerzy

 
Magdalena Korga         Referencje  
Kontakt
tel. +48 606 199 177
e-mail: persona@korga.eu

Praktyk, zajmuje się doradztwem prawnym, w tym w szczególności specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz pełni funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji we współpracujących spółkach. Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnienia danych osobowych w aspekcie praktycznym. Jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, biorącego czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i szkoleniach dotyczących problematyki ochrony danych osobowych, zarówno jako uczestnik, jak i prelegent. Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących problematyki danych osobowych.
W maju tego roku na wniosek Kapituły Konkursu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych otrzymała tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych w kategorii "Ochrona Danych Osobowych". Do chwili obecnej przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń oraz warsztatów jednodniowych, a także trzydniowych dotyczących tematyki ochrony danych osobowych, m.in. współpracując stale w tym zakresie z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Do chwili obecnej przeprowadziła około 70 dni szkoleniowych, przeszkoliła około 700 osób.
Do tej pory prowadziła szkolenia między innymi dla Żandarmerii Wojskowej, Tauron Wytwarzanie SA, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA, MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie, Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Prelegent na konferencjach naukowych (m.in. na konferencji naukowej w Warszawie t. "Bezpieczeństwo technologii biometrycznych - ochrona danych biometrycznych", IX Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, gdzie była moderatorem debaty pod tytułem "Ochrona danych osobowych w praktyce - jak powinno być, a jak jest na co dzień?"). Swoje doświadczenie wzbogaciła także prowadząc wykłady dotyczące ochrony danych osobowych dla studentów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, na kierunku "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji". Prowadziła egzamin końcowy dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości Krakowie na kierunku "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie" Publikacje:
  1. Dane biometryczne i ich wykorzystywanie na gruncie stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy 12/2011,
  2. Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w świetle orzeczenia NSA z dnia 1 grudnia 2009r., Studia Prawnicze 2011/1/187,
  3. Skąd wynikają trudności administratorów danych osobowych związane ze stosowaniem zasady adekwatności? Uwagi praktyczne, [w:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały IX Kongresu. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2013, s. 65.
Jarosław Żabówka         Referencje  
Kontakt
tel. +48 602 180 794
e-mail: jzabowka@proinfosec.pl

Trener i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
Doświadczony administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach administracji publicznej i sektora prywatnego. Wspiera małe i duże organizacje w tworzeniu systemów zarządzania ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Audytor normy ISO 27001 i manager systemów informatycznych. Trener szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych Członek Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, autor publikacji i prezentacji branżowych (m.in. "Dane osobowe w chmurze - obalamy mity", "Czy reforma systemu ochrony danych osobowych umożliwi lepsze współdziałanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ochroną danych?").
Zobacz mnie na GoldenLine

 

Powrót na stronę szkoleń