Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym proInfoSec.pl

 

Przedsiębiorstwo proInfoSec Jarosław Żabówka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy internetowe. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, chyba że co innego zostało wyraźnie zastrzeżone. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron internetowych. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa lub wymienionych w tym dokumencie.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszych systemów. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik, w szczególności zapytanie  skierowane do wyszukiwarki internetowej,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu, za wyjątkiem sytuacji gdy co innego zostało wyraźnie zastrzeżone. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania systemem informatycznym lub w wypadkach wynikających z przepisów prawa. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem.

Mechanizm cookies na stronach serwisu proInfoSec.pl

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisie proInfoSec.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis proInfoSec.pl mogą być wykorzystuje różne sesyjne pliki cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Mogą być również wykorzystywane pliki cookies zapamiętujące indywidualne ustawienia użytkownika. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu proInfoSec.pl powoduje usunięcie plików sesyjnych.

Cele tych plików są następujące (jednak nie wszystkie z tych plików będą tworzone u każdego użytkownika):

Nazwa cookieRodzajCel i zawartość
wordpress_SesyjneInformacje o zalogowanym użytkowniku
wordpress_logged_in_SesyjneInformacje o zalogowanym użytkowniku
wordpress_test_SesyjneInformacje o zalogowanym użytkowniku
wordpress_test_cookieSesyjneCookie testowe systemu WordPress
wp-settings-1 rokWykorzystywane dla zapamiętania indywidualnych ustawień interfejsu użytkownika.
wp-settings-time-1 rokWykorzystywane dla zapamiętania indywidualnych ustawień interfejsu użytkownika.
PHPSESSIDSesyjneIdentyfikacja indywidualnej sesji użytkownika
SESSSesyjneDla zapewnienia identyfikacji użytkownika poruszającego się pomiędzy stronami serwisu.
_wp_sessionSesyjneIdentyfikacja sesji użytkownika
_ga

_gat

10 minutPliki cookies Google Analytics są wykorzystywane do zbierania informacji o tym jak osoby odwiedzające wykorzystują naszą stronę internetową. Wykorzystujemy te informacje w celu ulepszania naszej strony. Cookies gromadzą informacje w formie anonimowej, obejmującej liczbę osób odwiedzających tą stronę, lokalizację, z której osoby odwiedzające łączyły się do określonej strony, a także strony odwiedzone przez te osoby. Więcej informacji o Cookies Google można znaleźć na stronie Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl Możesz zablokować Google Analistic korzystając z wtyczki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_utma2 lata
_utmb30 min
_utmcSesyjne
_utmz6 miesięcy
euCookie1 rokInformacja o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie plików cookies.

Na korzystanie z mechanizmu plików cookies mogą Państwo wyrazić bądź nie wyrazić zgody za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Państwa urządzeniu.

Jak zarządzać plikami cookies?

Jeśli chcesz ograniczyć możliwość korzystania z plików cookie,s możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim urządzeniu.  Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer http://support2.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=3421433
Opera http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Odnośniki do innych stron

Serwis internetowy proInfoSec.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu proInfoSec.pl.

Formularz kontaktowy

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi przesyłają do wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W odniesieniu do tych osób rejestrowane są podane w formularzu dane, w szczególności adres poczty elektronicznej. Odnotowywany jest również adres IP komputera, z którego wysłano wiadomość.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.