Mar 052012
 

Bardzo się cieszymy, że kolejne branże uznają, że ochrona danych osobowych jest dla nich ważna. Jak mają promować swoje produkty cukiernicy i piekarze? Oczywiście z poszanowanie zasad ochrony danych osobowych! Nasze artykuły będą publikowane na łamach czasopisma „Mistrz Branży” oraz na branżowym portalu.